هیات مدیره

 • آقای دكتر فريدون عزيزی: رییس انجمن.
 • آقای دکتر سیدضیاءالدین مظهری: نایب رییس.
 • آقای دكتر محمد هاشمی: دبير انجمن.
 • آقای دکتر امیرعباس مومنان: خزانه دار.
 • آقای دکتر شهرام علمداری: عضو اصلی.
 • آقای دکتر حسین دلشاد: عضو اصلی.
 • آقای دکتر مجید ولی‌زاده: عضو اصلی.
 • آقای دکتر علی اکبر سیاری:عضو اصلی.
 • آقای دکتر علیرضا خلج: عضو اصلی.
 • خانم دكتر پريسا اميری: عضو اصلی.
 • خانم دكتر پروين ميرميران: بازرس.