سمپوزیوم نقش جراحی در درمان چاقی در تاریخ 93/09/27

اقدامات جراحی به عنوان خط آخر در درمان برخی از مبتلایان به چاقی مورد تائید مجامع علمی است.
آگاهی از اینکه چه کسانی برای اینگونه اعمال جراحی مناسب هستند و چه روشهایی برای کدام گروه از مبتلایان مفید است تنها برای گروه جراحان سودمند نیست بلکه تمامی رشته هایی که به نحوی ذی مدخل درامر درمان چاقی هستند نیازمند داشتن دانش اولیه در این زمینه هستند.
به همین مناسبت پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم با همکاری انجمن پیشگیری و درمان چاقی ایران اقدام به برگزاری نقش جراحی در درمان چاقی به دبیری دکتر علیرضا خلج، فلوشیپ جراحی کم تهاجمی و عضو هیات علمی در تاریخ بیست و هفتم آذر ماه نمود.
در ابتدای این نشست دکتر محمد علی پکنه اندیکاسیونها و کنتر اندیکاسیونهای جراحی های چاقی را مطرح کرد سپس آماده سازی بیمار قبل از عمل جراحی چاقی توسط دکتر زهره ضرغامی فر ارائه شد و پس از آن دکتر عبداله زندی به توضیح نقش مراکز برتر (center of excellence) در جراحی چاقی پرداخت.
در ادامه دکتر حسین شباهنگ  تکنیکهای مختلف جراحی را معرفی و پس از ایشان روشهای اندوسکوبیک در درمان چاقی توسط دکتر فرزاد فرامرزی فوق تخصص گوارش ارائه و سپس بخش اول این گردهمایی با سخنرانی دکتر پروین شاپوری در خصوص نقش جراحی در درمان دیابت و سندرم متابولیک خاتمه یافت.
در بخش دوم این گردهمایی ابتدا دکتر مجید سادات منصوری به بیان عوارض جراحی چاقی پرداخت سپس دکتر سید ضیاء الدین مظهری استاد تغذیه و نایب رئیس انجمن پیشگیری و درمان چاقی ایران به سخنرانی تحت عنوان تغذیه پس از جراحی چاقی پرداخت.
لزوم و نقش پیگیری پس از جراحی چاقی عنوان بعدی بود که توسط دکتر مریم برزین ارائه شد و سپس دکتر حسین سعیدی مطهر، جراحی چاقی در  نوجوانان ( فواید و چالش ها ) را تشریح کرد.
این سمپوزیوم با پانل پرسش و پاسخ پایان پذیرفت.